Doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư vào Chu La

Doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư vào Chu La

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana, Hàn Quốc

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana, Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới

Sôi động kinh tế đối ngoại

Sôi động kinh tế đối ngoại

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn