Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội thông báo thủ tục xin thị thực Schengen cho người mang hộ chiếu công vụ

Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội thông báo thủ tục xin thị thực Schengen cho người mang hộ chiếu công vụ

1. Hồ sơ xin cấp thị thực Schengen gồm:

- Hộ chiếu (có chữ ký của người mang hộ chiếu);

- Tờ khai xin cấp thị thực VIDEX online (khai trực tuyến, in ra từ trang mạng của Đại sứ quán và có chữ ký của người xin thị thực);

- Công hàm xin cấp thị thực (do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp);

- Thư mời (nếu đi theo lời mời của cơ quan, tổ chức của Đức).

2. Thủ tục xin cấp thị thực Schengen:

- Người xin thị thực phải đăng ký hẹn qua trang mạng của Đại sứ quán Đức trước khi nộp hồ sơ hoặc liên hệ trực tiếp qua địa chỉ email: visa@hano.auswaertiges-amt.de trong trường hợp hệ thống đặt hẹn quá tải.

- Thời gian xem xét cấp thị thực Schengen: 10 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian chờ được hẹn nộp hồ sơ trong mùa hè sẽ lâu hơn thường lệ, do vậy Đại sứ quán khuyến nghị người xin thị thực nên: (i) Đăng ký hẹn sớm ngay cả khi chưa có đầy đủ giấy tờ cần thiết vào thời điểm đăng ký; (ii) Nộp hồ sơ ít nhất trước 14 ngày trước ngày dự kiến đi.

Tin liên quan

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn