Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Hà Nội thông báo về việc cấp giấy tờ hộ tịch

Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Hà Nội thông báo về việc cấp giấy tờ hộ tịch

Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Hà Nội có công hàm số 67/2016/HUNEMB/HOI ngày 25/3/2016 thông báo về việc cấp giấy tờ hộ tịch cho công dân Hung-ga-ri tại Việt Nam kể từ ngày 01/4/2016.

Theo đó, viên chức lãnh sự Cơ quan đại diện Hung-ga-ri tại Việt Nam có thẩm quyền cấp giấy tờ về hộ tịch như: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng tử v.v. cho công dân Hung-ga-ri tại Việt Nam, việc này hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế và không trái với pháp luật Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 16 Hiệp định Tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hung-ga-ri năm 1985 và Điều 33 Hiệp định Lãnh sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hung-ga-ri năm 1979, các giấy tờ hộ tịch nêu trên do Cơ quan đại diện Hung-ga-ri cấp đều được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại Việt Nam.

Tin liên quan

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn