Hội nghị tổng kết chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020

Hội nghị tổng kết chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020

Sáng ngày 02/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh và Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thanh Hồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác PCPNN trình bày tại Hội nghị, công tác xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN tại tỉnh đã từng bước được đẩy mạnh. Các chương trình, dự án mà các tổ chức PCPNN tài trợ cho tỉnh phù hợp với ưu tiên và định hướng phát triển KTXH của tỉnh, được triển khai tương đối thuận lợi, đáp ứng mục tiêu, kết quả đề ra, hỗ trợ trực tiếp đến đối tượng hưởng lợi đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ trong công cuộc giảm nghèo, phát triển bền vững của tỉnh. Hiện nay, có 89 tổ chức PCPNN đã được Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký hoạt động và có địa bàn hoạt động tại tỉnh Quảng Nam. Trong giai đoạn 2010-2015, các tổ chức PCPNN đã triển khai 558 chương trình, dự án tại tỉnh Quảng Nam với tổng giá trị viện trợ đạt trên 57 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên là y tế, giáo dục, môi trường, phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu .v.v...

Quang cảnh Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đã đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp tích cực của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đối với công tác vận động, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN, cũng như điều phối, quản lý tốt các khoản viện trợ tại tỉnh, Bên cạnh đó, đã ghi nhận sự tích cực, chủ động trong công tác xúc tiến, vận động viện trợ, phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ các khoản viên trợ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCPNN tại tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tham gia ý kiến nhằm đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN trong thời gian qua, phát huy những mặt tích cực, phân tích và bàn biện khắc phục những hạn chế; đồng thời, nêu lên những đề xuất kiến nghị để công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả, đảm bảo quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ, quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN; cơ chế giám sát các khoản viện trợ PCPNN, đặc biệt cơ chế giám sát tài chính đối với từng tổ chức, từng hoạt động tài trợ, viện trợ.

Trong Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh định hướng tập trung thu hút nguồn viện trợ vào các lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; y tế; giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề và hướng nghiệp; giải quyết các vấn đề xã hội; môi trường; khắc phục hậu quả chiến tranh; văn hóa, thể thao; ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó cần ưu tiên vận động viện trợ cho vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động. quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2010-2015.

Đồng chí Lê Văn Thanh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

Tin liên quan

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn