Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ 472 suất học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Quảng Nam

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ 472 suất học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có văn bản thống nhất cho phép Hội Khuyến học tỉnh tiếp nhận chương trình học bổng SPELL do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (East Meets West Foundation) tài trợ với tổng kinh phí 115.953 USD.

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ 472 suất học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Quảng Nam

Trong những năm qua, chương trình học bổng SPELL đã tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường. Chương trình đã trao hàng nghìn suất học bổng cho các học sinh nghèo trong vùng dự án. Nhờ đó, nhiều học sinh đã có điều kiện vượt khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, chương trình góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Tin liên quan

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn