Ban về NVONN tỉnh Quảng Nam họp tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ban về NVONN tỉnh Quảng Nam họp tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 15/3/2015, Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh kiêm Trưởng Ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2015, có 3.344 lượt NVNONN hoạt động và tạm trú tại Quảng Nam, trong đó: du lịch có 2.682 trường hợp; thương mại 28; thăm thân 560; lao động 15. Hầu hết NVNONN về thăm thân, đầu tư, hoạt động từ thiện, du lịch... đều có những tâm tư, tình cảm tốt đẹp dành cho quê hương, đất nước, có những đóng góp nhất định cho địa phương; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặc dù sống xa Tổ quốc, nhưng đồng bào ta luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê hương. Trong cộng đồng NVNONN có mối quan hệ với Quảng Nam đáng chú ý có giáo sư Đặng Quốc Sỹ (Việt kiều Nga) đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về xúc tiến "Xây dựng Viện công nghệ cao tại Quảng Nam"; Giáo sư Lê Hữu Khóa (Việt kiều Pháp) đã kết nối và mời một số giáo sư người Pháp tổ chức khóa tập huấn về công tác quản lý tại tỉnh; kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc (Việt kiều Pháp) có nhiều đóng góp về dự án Khu du lịch sinh thái Triêm Tây tại Điện Bàn và dịch vụ khách sạn tại Hội An. Hoạt động gặp gỡ tiếp xúc kiều bào đươc chú trọng, trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt kiều bào nhân dịp tết Bính Thân 2016 với sự tham gia của gần 100 kiều bào, tạo điều kiện để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào đang định cư ở nước ngoài; qua đó củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam

Về chương trình hoạt động năm 2016, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nhấn mạnh cộng đồng NVNONN là một nguồn lực góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần tập trung đẩy mạnh công tác NVNONN hiệu quả và thiết thực hơn, đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với kiều bào, xúc tiến hoạt động quảng bá hình ảnh Quảng Nam (đặc biệt là hình ảnh di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và phố cổ Hội An) trên các kênh truyền hình dành cho kiều bào (VTV4, VTC10) bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Ban về NVNONN tỉnh tham mưu đề nghị Ủy ban Nhà nước về NVNONN - Bộ Ngoại giao tạo điều kiện để tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động trại hè thanh niên kiều bào năm 2016 gắn với Di sản văn hóa thế giới tại tỉnh để các em có điều kiện tìm hiểu sâu hơn.

Quang cảnh cuộc họp

 

Để thu hút sự đóng góp trí tuệ của kiều bào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần tập trung nghiên cứu xây dựng và thực hiện đề án cơ sở dữ liệu kiều bào (trước mắt là dữ liệu kiều bào là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, nhà đầu tư) gốc Quảng Nam thông qua nhiều kênh khác nhau (khảo sát từ cấp thôn xã, thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, mạng xã hội).

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lao động của tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài, học sinh, sinh viên du học ở các nước. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách nhà nước hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật ở nước sở tại của du học sinh, kỷ luật lao động của người lao động tại tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, thực hiện nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ lao động làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng các đề tài khoa học, các chương trình, dự án để mời gọi đội ngũ trí thức kiều bào tham gia hợp tác thực hiện ở những lĩnh vực mà đơn vị có nhu cầu. Quan tâm đề xuất UBND tỉnh có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các kiều bào đã có những đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin liên quan

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn