Liên hệ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

I. LÃNH ĐẠO SỞ

GIÁM ĐỐC 

Ông Lê Ngọc Tường

Cơ quan: 02353.506577

Di động: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn

Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Ông Nguyễn Ngọc Kim

Cơ quan: 02353.507368

Di động: 0983038577

Email: kimnn@quangnam.gov.vn

Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thị Thùy Trang

Cơ quan: 02353.507279

Di động: 0914060839

Email: trangntt@quangnam.gov.vn

Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

 

Văn phòng - Thanh tra

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

4

Đỗ Thế Thanh Nhung

PCVP

3813770

0905060907

nhungdtt@quangnam.gov.vn

5

Phan Tá Tây

PT Kế toán 

3810699

0935278899

taypt@quangnam.gov.vn

6

Dương Thị Kiều

Chuyên viên

3815822

0367590079 

kieudt@quangnam.gov.vn

7

Lê Thị Anh Phương

Văn thư

3819729

0774469335

phuonglta@quangnam.gov.vn

8

Phan Thị Thủy

Chuyên viên

3838797

0968308403

thuypt15@quangnam.gov.vn

9

Đào Văn Lê

Lái xe

3838797

0975363212

ledv@quangnam.gov.vn

10

Cao Văn Hiền

Bảo vệ

3838797

0988327146

hiencv@quangnam.gov.vn

11

Lương Thị Bích Hằng

Tạp vụ

3810699

0972045812

hangltb@quangnam.gov.vn

 

Phòng Quản lý Biên giới - Phi Chính phủ nước ngoài

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

12

Huỳnh Thị Thanh An

Trưởng phòng

 

3819270

 

0913509525

anhtt1@quangnam.gov.vn

13

Trần Quốc An

Phó TP

0974264733 

antq@quangnam.gov.vn

14

Lê Huynh Trưởng

Phó TP

0356028487

truonglh@quangnam.gov.vn

 

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

15

Phan Thị Kiều Trang

Trưởng phòng

3810142

0904767404

trangptk@quangnam.gov.vn

16

Bùi Quang Phong

Phó TP

0903587778

phongbq@quangnam.gov.vn

17

Võ Nguyệt Kiều Nga

Phó TP

0961888035

ngavnk@quangnam.gov.vn

18

Phạm Thị Huệ

Chuyên viên

0383949492

huept@quangnam.gov.vn

 

Phòng Hợp tác quốc tế

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

19

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Trưởng phòng

3811920

0935358777

anhnth1@quangnam.gov.vn

20

Nguyễn Thị Út Ly Na

Chuyên viên

0974159033

nantul@quangnam.gov.vn

 

 

 

Tin liên quan