Liên hệ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thị Thùy Trang

Cơ quan: 02353.507279

Di động: 0914060839

Email: trangntt@quangnam.gov.vn

Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

 

Văn phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

2

Phan Thị Kiều TrangCVP38137700904767404trangptk@quangnam.gov.vn

3

Trần Quốc AnPCVP38192700974264733antq@quangnam.gov.vn

4

Phan Tá Tây

PT Kế toán 

3810699

0935278899

taypt@quangnam.gov.vn

5

Dương Thị Kiều

Chuyên viên

3819270

0367590079 

kieudt@quangnam.gov.vn

6

Lê Thị Anh Phương

Văn thư

3819729

0774469335

phuonglta@quangnam.gov.vn

7

Phan Thị Thủy

Chuyên viên

3813770

0968308403

thuypt15@quangnam.gov.vn

8

Đào Văn Lê

Lái xe

3838797

0975363212

ledv@quangnam.gov.vn

9

Cao Văn Hiền

Bảo vệ

3838797

0988327146

hiencv@quangnam.gov.vn

10

Lương Thị Bích Hằng

Tạp vụ

3838797

0972045812

hangltb@quangnam.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Đối Ngoại

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

11

Nguyễn Thị Hoàng AnhTrưởng phòng38119200935358777anhnth1@quangnam.gov.vn

12

Huỳnh Thị Thanh An

Phó TP

 

0913509525

anhtt1@quangnam.gov.vn

13

Lê Huynh Trưởng

Phó TP

 

0356028487

truonglh@quangnam.gov.vn

14

Võ Nguyệt Kiều NgaPhó TP38101420961888035ngavnk@quangnam.gov.vn

15

Bùi Quang PhongPhó TP38101420903587778phongbq@quangnam.gov.vn

16

Nguyễn Thị Út Ly NaChuyên viên38119200974159033nantu@quangnam.gov.vn

17

Phạm Thị HuệChuyên viên38101420383949492huept@quangnam.gov.vn

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...