Thông tin công tác lãnh sự tháng 7 năm 2021

Thông tin công tác lãnh sự tháng 7 năm 2021

      Trong tháng 7, Sở Ngoại vụ đã thẩm định, tham mưu cho phép 100 chuyên gia nước ngoài thuộc 21 doanh nghiệp vào làm việc tại tỉnh. Nhìn chung, các chuyên gia, người nước ngoài tuân thủ các quy định của Nhà nước, của tỉnh về quy trình cách ly và các biện pháp phòng – chống dịch bệnh khi đến hoạt động trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu cho phép Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc tại Đà Nẵng đến làm việc với một số doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh nhằm trao đổi và tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
      Sở Ngoại vụ cũng đã triển khai hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các hướng dẫn mới về quy trình cấp hộ chiếu rút gọn và đặt cọc đưa ngư dân về nước theo hướng dẫn của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
       Bên cạnh đó, Sở tiếp tục cập nhật dữ liệu về cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài, đây là một kênh thông tin hữu ích đối với việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thu hút đầu tư từ nguồn lực người Quảng Nam ở nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân Quảng Nam khi cần thiết.
 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...