Công bố đầu mối đường dây liên hệ cho Người nước ngoài

Công bố đầu mối đường dây liên hệ cho Người nước ngoài

CÔNG KHAI ĐẦU MỐI ĐƯỜNG DÂY LIÊN HỆ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Đường dây tiếp nhận thông tin, phản ánh, yêu cầu của người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: ông Bùi Quang Phong, Sở Ngoại vụ: Số điện thoại 0903.587.778/email: phongbq@quangnam.gov.vn, buiquangphong@gmail.com. 

2. Đường dây tiếp nhận, giải đáp thông tin liên quan việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đối với người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế, số điện thoại 0914.127.432, vannv@quangnam.gov.vn, nhivan6@gmail.com.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...