Đoàn công tác tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc (ILV) đến thăm và làm việc tại tỉnh

Chiều ngày 02/6/2022, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc do ông Cho Dang Ho là Chủ tịch tổ chức ILV làm Trưởng đoàn.