Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 21/9/2022, Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Ngọc Kim – Bí thư Chi bộ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi sinh hoạt và đề nghị toàn thể đảng viên, công chức Sở Ngoại vụ tiếp tục nghiên cứu, đề ra các phương hướng, biện pháp thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao.

Đ/c Kiều Duy Khánh - giảng viên chính Trường Chính trị Quảng Nam trình bày những nội dung cơ bản của tác phẩm

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Kiều Duy Khánh – giảng viên chính Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Theo đó, tác phẩm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tác phẩm được đăng lần đầu tiên trên Báo Nhân dân vào ngày 15/5/2021, gồm 29 bài báo cáo.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tư liệu quý trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của các bộ, đảng viên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tạo nên sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp đảng viên, công chức, người lao động Sở Ngoại vụ nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao ý thức, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Tin liên quan