Quảng Nam thúc đẩy hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ đồng chủ trì Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác tại Hà Nội.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả viện trợ, tri ân các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong công tác viện trợ. Qua đó, thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài giữa tỉnh Quảng Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác, đề xuất nhu cầu vận động viện trợ của tỉnh phù hợp với tiêu chí viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác.

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24/8/2022 tại Hà Nội.
Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24/8/2022 tại Hà Nội (Ảnh: Thành Luân)

Dự kiến, khoảng 150 đến 200 đại biểu sẽ tham dự Hội nghị, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan hợp tác phát triển, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhà tài trợ, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam, các sở, ban, ngành liên quan và 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, từ năm 2016 đến nay có 95 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 126 tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2016-2021, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận viện trợ với tổng giá trị đạt gần 47,2 triệu USD, tương đương 1.085 tỷ đồng thông qua 632 chương trình, dự án và phi dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ.

Các khoản viện trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều chương trình, dự án đang được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực như: phát triển nông thôn, giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên bền vững, tăng cường năng lực quản lý, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh...

Cùng với các nguồn đầu tư nước ngoài khác, nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân tỉnh Quảng Nam, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội khó khăn bức xúc của tỉnh.

Tin liên quan