Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết hỗ trợ Quảng Nam

Đó là kết quả của Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác do tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ngày 14/10 tại Hà Nội.

Hội nghị nhằm thiết lập, duy trì, phát triển quan hệ và hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.