Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày 11/7/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 697/SNgV-VP về việc yêu cầu toàn thể công chức, người lao động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong toàn cơ quan. 

Xem tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...