Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày 11/7/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 697/SNgV-VP về việc yêu cầu toàn thể công chức, người lao động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong toàn cơ quan. 

Xem tại đây

Tin liên quan