Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày 28/7/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Công văn số 784/SNgV-VP về việc yêu cầu toàn thể công chức, người lao động tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Xem tại đây

Tin liên quan