Hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020 – 2022 đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam

Trong giai đoạn 2020-2022, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 229 chương trình, dự án và phi dự án với tổng giá trị đạt gần 20,5 triệu USD, tương đương 470,6 tỷ VNĐ. Cùng với các nguồn đầu tư nước ngoài khác, nguồn viện trợ PCPNN đã thực sự là những đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển KT-XH, cũng như nâng cao đời sống nói chung của cộng đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, góp phần khắc phục trong việc giải quyết những vấn đề xã hội khó khăn bức xúc của tỉnh.

Trong giai đoạn 2020-2022, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 229 chương trình, dự án và phi dự án với tổng giá trị đạt gần 20,5 triệu USD, tương đương 470,6 tỷ VNĐ. Cùng với các nguồn đầu tư nước ngoài khác, nguồn viện trợ PCPNN đã thực sự là những đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển KT-XH, cũng như nâng cao đời sống nói chung của cộng đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, góp phần khắc phục trong việc giải quyết những vấn đề xã hội khó khăn bức xúc của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tăng cường hợp tác vận động viện trợ của các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài và các đối tác

Hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN, nhà tài trợ được triển khai tại tỉnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào những lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên, trong đó có y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, giải quyết hậu quả chiến tranh, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các chương trình/dự án đa dạng ở hầu hết các lĩnh vực, bám sát nhu cầu của người dân, khả năng tiếp cận và chiến lược phát triển của địa phương, có tính bền vững cao và ý nghĩa thiết thực. Theo đó, các hoạt động của nhiều tổ chức có gắn bó lâu dài với tỉnh Quảng Nam như WVI, VCF, COV, CHIA, GIBTKs, FIDR, AOGWR, WWF, CRS, … đóng góp rất tích cực trong việc cải thiện đời sống, phát triển KT-XH của nhiều cộng đồng còn gặp khó khăn của tỉnh. 

Các dự án của các tổ chức PCPNN, nhà tài trợ đã tạo ra thu nhập và góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo của nhiều cộng đồng địa phương, nhất là các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam. Các hoạt động này được thực hiện qua nhiều hình thức như tín dụng, kỹ thuật sản xuất, cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, thay đổi khả năng tiếp cận giáo dục và dạy học tích cực và nhiều chương trình, dự án khác có đóng góp rất tích cực cho phát triển cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phần lớn các dự án PCPNN thực hiện trên địa bàn tỉnh đã có những tác động đáng kể trong việc làm thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân trong vùng dự án thông qua việc trực tiếp tham gia vào công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện dự án, giám sát công trình, quản lý và sử dụng vốn tín dụng, học tập, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục, kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai … tạo nên tính năng động và ý thức trách nhiệm của địa phương và cộng đồng. Đa số các chương trình/dự án của tổ chức PCPNN thường có quy mô vừa và nhỏ, giá trị viện trợ không lớn nhưng phù hợp với nhu cầu của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp - phát triển nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, ... được tài trợ triển khai đều khắp tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, trong đó các địa phương miền núi, trung du, nơi có điều kiện KT-XH còn khó khăn chiếm tỷ lệ cao, các khoản viện trợ hỗ trợ phát triển bền vững thông qua nâng cao năng lực sản xuất cộng đồng, tăng cường chất lượng giáo dục và các đối tượng yếu thế của xã hội như trẻ em mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dân nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ngoài việc đóng góp trực tiếp làm thay đổi cuộc sống của người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các tổ chức PCPNN, nhà tài trợ còn có vai trò chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp làm cũng như cách thức xây dựng các chương trình, dự án quốc gia, chính sách và khung pháp lý cho những vấn đề liên quan. Nhiều chương trình phát triển KT-XH do địa phương thực hiện có tham khảo kinh nghiệm, tư vấn của các tổ chức PCPNN, đặc biệt là các chương trình, dự án về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các tổ chức PCPNN góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân, đóng vai trò cầu nối thông tin giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng và các nước trên thế giới, là kênh thu hút vốn đầu tư và mở rộng quan hệ đối ngoại, từ đó nâng cao hình ảnh của Việt Nam với thế giới, giới thiệu về môi trường đầu tư cởi mở, thân thiện, minh bạch của Việt Nam. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...