Hội nghị công chức, người lao động Sở Ngoại vụ năm 2023

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, căn cứ Kế hoạch số 94/KH-SNgV ngày 20/12/2022 về việc tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, Hội nghị công chức, người lao động (CC, NLĐ) Sở Ngoại vụ năm 2023 đã diễn ra trong thời gian 01 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/12/2022.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý các dự thảo báo cáo: tổng kết hoạt động cơ quan năm; hoạt động Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; thu - chi tài chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ và công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn. Chủ trì Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp thoả đáng các thắc mắc, kiến nghị của CC, NLĐ tại Hội nghị theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Để thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị, Đ/c Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở và Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang, Chủ tịch Công đoàn đã ký kết Bản giao ước thi đua năm 2023 giữa cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Đ/c Lê Ngọc Tường và Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang ký kết Bản giao ước thi đua năm 2023 giữa cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Phát biểu tổng kết và chỉ đạo Hội nghị, đ/c Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của các phòng cũng như từng cá nhân công chức, người lao động trong năm 2022, đồng thời, đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...