[Infographic] - Quảng Nam có 6.620 kiều bào đang sinh sống, làm việc tại các nước trên thế giới

Theo Ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm 2022 công tác về NVNONN trên địa bàn Quảng Nam có nhiều khởi sắc hơn trong hoạt động xuất nhập cảnh, tư pháp, thu hút doanh nghiệp đầu tư và đưa người lao động tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...