Tập huấn về công tác phi chính phủ nước ngoài

Sáng 04/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) nhằm phổ biến, cập nhật, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác PCPNN cho các cán bộ, công chức các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

      

Đ/c Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lớp tập huấn về Công tác pho chính phủ nước ngoài

     Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:  “Quảng Nam có gần 100 tổ chức PCPNN đến hoạt động trên địa bàn tỉnh và khoảng 130 tổ chức, cá nhân nước ngoài khác hoạt động tại địa phương liên quan đến hoạt động viện trợ với tổng nguồn viện trợ giữ ổn định bình quân khoảng 180 tỷ đồng/năm. Hoạt động viện trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN được triển khai tại tỉnh trong tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên bền vững, tăng cường năng lực quản lý, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, … Cùng với các nguồn đầu tư nước ngoài khác, nguồn viện trợ PCPNN đã có những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nâng cao đời sống nói chung của cộng đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, khả năng tiếp cận và chiến lược phát triển của địa phương, có tính bền vững cao và ý nghĩa thiết thực, góp phần khắc phục trong việc giải quyết những vấn đề xã hội khó khăn của tỉnh”.

Quang cảnh lớp tập huấn

     Lớp tập huấn đã thu hút sự tham dự của hơn 150 học viên là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác phi chính phủ nước ngoài của các sở ban ngành, địa phương. Các cán bộ, công chức được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Điều phối viện trợ nhân dân PACCOM, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phổ biến, làm rõ một số điều của các quy định mới liên quan công tác PCPNN và được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về công tác với các tổ chức PCPNN, từ đó nâng cao nhận thức và kỹ năng xây dựng dự án vận động viện trợ, triển khai thực hiện tốt Chương trình xúc tiến viện trợ PCPNN của tỉnh trong thời gian đến; góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn viện trợ phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Tin liên quan