Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án tăng cường tiêm chủng vắc xin Viêm não Nhật Bản trong thời gian đại dịch COVID-19

Ngày 05/10/2023 tại thành phố Hội An, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang và tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH/Hoa Kỳ) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án Tăng cường tiêm chủng vắc xin Viêm não Nhật Bản trong thời gian đại dịch COVID-19.

Tham dự Hội nghị có trên 60 đại biểu gồm các cơ quan, tổ chức: Viện Pasteur Nha Trang; Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc; tổ chức PATH; các sở, ban, ngành và địa phương hưởng lợi dự án của tỉnh Quảng Nam; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh: Quảng Nam, Điện Biên, Hòa Bình và Sơn La.

Dự án trên được tổ chức PATH tài trợ triển khai tại 02 tỉnh: Quảng Nam và Hòa Bình, với mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật tăng cường tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật Bản (JEVAX) cho đối tượng không được tiêm vắc xin do đại dịch COVID-19, trong đó dự án tập trung vào các hoạt động bao gồm lập kế hoạch chi tiết, điều tra đối tượng, hỗ trợ hoạt động tiêm chủng, giám sát hỗ trợ và đánh giá.

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Theo báo cáo, Quảng Nam đã nỗ lực thực hiện các hoạt động và đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc rà soát đối tượng, triển khai tiêm chủng vắc xin Viêm não Nhật Bản dưới 02 hình thức chiến dịch và lồng ghép; cùng với sự thường xuyên giám sát hỗ trợ, cầm tay chỉ việc từ tổ chức PATH cho CBYT tuyến huyện, xã của 70 xã thuộc 06 huyện dự án gồm: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tiên Phước và Đại Lộc về kỹ thuật An toàn tiêm chủng, chuyển đổi báo cáo điện tử sử dụng phần mềm tiêm chủng Quốc gia (NIIS), quản lý và khắc phục sự cố dây chuyền lạnh cho tất cả CBYT của 241 xã tại 18 huyện/Tx/Tp thuộc tỉnh. Những hoạt động kể trên đã đưa tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin Viêm não Nhật Bản tại các địa bàn thụ hưởng dự án đạt được kết quả như mong đợi, cụ thể là: tại 06 huyện dự án, đã rà soát được 8.724 trẻ sinh từ 01/01/2018-31/8/2021 chưa được tiêm chủng đầy đủ với 10.858 mũi cần tiêm. Từ tháng 10/2022 đến 30/9/2023 đã thực hiện tiêm 10.679 mũi/10.858, đạt 98,4%. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kết quả và những bài học kinh nghiệm, thách thức và các giải pháp trong việc tăng cường tiêm chủng vắc xin Viêm não Nhật Bản trong thời gian đại dịch COVID-19 với các tổ chức, đơn vị trong nước và đề xuất giải pháp duy trì hoạt động của dự án, hoạt động hợp tác trong tương lai.