Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án tăng cường tiêm chủng vắc xin Viêm não Nhật Bản trong thời gian đại dịch COVID-19

Ngày 05/10/2023 tại thành phố Hội An, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang và tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH/Hoa Kỳ) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án Tăng cường tiêm chủng vắc xin Viêm não Nhật Bản trong thời gian đại dịch COVID-19.

Tham dự Hội nghị có trên 60 đại biểu gồm các cơ quan, tổ chức: Viện Pasteur Nha Trang; Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc; tổ chức PATH; các sở, ban, ngành và địa phương hưởng lợi dự án của tỉnh Quảng Nam; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh: Quảng Nam, Điện Biên, Hòa Bình và Sơn La.

Dự án trên được tổ chức PATH tài trợ triển khai tại 02 tỉnh: Quảng Nam và Hòa Bình, với mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật tăng cường tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật Bản (JEVAX) cho đối tượng không được tiêm vắc xin do đại dịch COVID-19, trong đó dự án tập trung vào các hoạt động bao gồm lập kế hoạch chi tiết, điều tra đối tượng, hỗ trợ hoạt động tiêm chủng, giám sát hỗ trợ và đánh giá.