Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ

Ngày 04/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2104/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ gồm có 02 lĩnh vực

  1. Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế: 04 bộ thủ tục hành chính
  2. Lĩnh vực Lãnh sự: 03 bộ thủ tục hành chính.

Xem chi tiết tại

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...