Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Ngày 02/11/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 39/TB-SNgV về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Ngoại vụ

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức được UBND tỉnh giao và số lượng biên chế hiện có, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cụ thể như sau: 

Số lượng: 01

Vị trí công chức cần tiếp nhận: Lễ tân đối ngoại

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ (Ưu tiên: Tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc…)

Thông tin chi tiết: Tải Thông báo

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...