Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt hệ thống mạng Internet phục vụ chuyển đổi số của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 10/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt hệ thống mạng Internet phục vụ chuyển đổi số của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Xem thông tin chi tiết Tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...