Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lắp đặt mạng Internet phục vụ chuyển đổi số

Ngày 16/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 71/QĐ-SNgV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lắp đặt mạng Internet phục vụ chuyển đổi số

Xem thông tin chi tiết Tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...