Thông báo về việc mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 27/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Thông báo số 34/TB-SNgV về việc thông báo mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Xem thông tin chi tiết Tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...