Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng thầu

Ngày 03/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 102/QĐ-SNgV về việc phê duyệt danh sách xếp hạng thầu gói thầu Chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

 Xem thông tin chi tiết Tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...