Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 16/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 106/QĐ-SNgV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chính lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Xem thông tin chi tiết Tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...