Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 13/7/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 48/QĐ-SNgV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết Tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...