Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 73/QĐ-SNgV về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết Tại đây

Tin liên quan