Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 06/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 84/QĐ-SngV về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết Tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...