Quyết định hủy thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 31/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 108/QĐ-SNgV về việc hủy thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết Tại đây

Tin liên quan