Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam họp tổng kết công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 27/12/2023 tại trụ sở UBND tỉnh, Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2023 và thảo luận, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các cơ quan, địa phương thành viên của Ban về NVNONN tỉnh.

    

Quang cảnh buổi họp

     Năm 2023, công tác NVNONN đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhất là trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý, triển khai thực hiện các chính sách, thông tin tuyên truyền, vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Nhà nước về NVNONN triển khai các chương trình, kế hoạch tại địa phương, Ban đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban về NVNONN tỉnh Quảng Nam; Quy chế hoạt động của Ban về NVNONN tỉnh; Quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật thông tin phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam có thân nhân đang sinh sống tại tỉnh. 

     Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của Ban về NVNONN trong việc tham mưu thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác NVNONN theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cuộc họp cũng đã nghe ý kiến góp ý, những đề xuất của các thành viên Ban đối với các nhiệm vụ trong thời gian đến nhằm thúc đẩy công tác NVNONN phát triển như Quy chế quản lý và vận động người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, xây dựng các kế hoạch, đề tài, chương trình hợp tác vận động đội ngũ trí thức, doanh nhân, các chuyên gia, các nhà khoa học NVNONN tham gia hợp tác; xúc tiến thành lập Hội đồng hương Quảng Nam tại các nước sở tại.

    Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thống nhất một số nội dung trọng tâm về chương trình hoạt động năm 2024 như đề xuất của các sở, ngành, địa phương và đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...