Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị công chức người lao động năm 2024

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chiều ngày 08/01/2024, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2024. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở.

    Hội nghị đã thông qua một số nội dung nổi bật như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chi bộ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ năm 2024…Phát huy tinh thần dân chủ, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan và tổ chức Công đoàn.

    Qua thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2024 và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2024.

    Phát biểu tổng kết và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024. 

   Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, Sở Ngoại vụ có 03 cá nhân vinh dự được Bộ trưởng Ngoại giao tặng Bằng khen, 04 cá nhân được tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam", Trao tặng Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023" cho 02 cá nhân, Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023 và các cá nhân có thành tích trong các cuộc vận động chuyên đề khác.   

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...