Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Ngoại vụ

Ngày 12/01/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 07/QĐ-SNgV về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của cơ quan

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, Sở Ngoại vụ đã tiến hành phân bổ và công cố công khai dự toán ngân sách năm 2024

Xem chi tiết tại: Quyết định, Phụ lục

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...