Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số

Ngày 09/1/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 03/KH-SNgV về truyền thông chuyển đối số năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh về truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện truyền thông chuyển đổi số năm 2024, theo đó Lãnh đạo Sở yêu cầu:

1.Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động Sở (CC, NLĐ) về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong Sở để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả về chuyển đổi số trong toàn Sở.
2. Nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội số, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.
3. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả.

Xem chi tiết tại đây

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...