Hội nghị tổng kết năm 2023 dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”

Trong 02 ngày, từ ngày 11/01 đến ngày 12/01/2024 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chủ dự án Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng, Nhà tài trợ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng các đối tác thực hiện chính gồm Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP), tổ chức Humanity and Inclusion (HI) và tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (tên gọi tắt: Dự án Hoà nhập)” năm 2023.

    Tham dự Hội thảo có ông Trần Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc NACCET, Trưởng Ban Quản lý dự án Hoà nhập, ông Anthony Kolb, Phó Giám đốc Phòng Hàn gắn và Phát triển hòa nhập, USAID/Việt Nam, ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về Người Khuyết tật Việt Nam cùng với 150 đại biểu các Bộ, Sở, Ban, ngành của 11 tỉnh trong vùng dự án.