Bãi bỏ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Theo đó, UBND tỉnh quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều và bãi bỏ Điều 10 của Quyết định 44/2015/QĐUBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Xem chi tiết Tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...