Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam tiếp và làm việc với tổ chức Share Sarangbat/Hàn Quốc

Sáng ngày 17/01/2024, Sở Ngoại vụ đã tiếp và làm việc với tổ chức Hamkkehaneun Sarangbat (gọi tắt là Share Sarangbat/Hàn Quốc) nhân chuyến công tác của tổ chức đến thăm xã giao, chúc mừng năm mới năm 2024 và làm việc với các cơ quan liên quan đóng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

   Tại buổi tiếp và làm việc, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã ghi nhận, đánh giá cao các dự án của tổ chức Share Sarangbat trong những năm qua trên địa bàn tỉnh và cam kết tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động của dự án trong thời gian tới đạt kết quả, đảm bảo theo quy định. Đại diện tổ chức bà Nguyễn Anh Phương cũng đã cảm ơn sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh trong việc tạo điều kiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc thẩm định, triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là Sở Ngoại vụ đã hỗ trợ các thủ tục đoàn vào kịp thời nên tiến độ dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra; đồng thời, chia sẻ thông tin hoạt động viện trợ của tổ chức tại Quảng Nam sẽ bắt đầu tập trung vào tháng 02/2024 với kinh phí lớn hơn so với các năm trước.