Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

Vào chiều ngày 15/5/2024, Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam do ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác Ngoại vụ, nhất là lĩnh vực hội nhập quốc tế, ngoại giao kinh tế và một số nội dung liên quan khác.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Đặng Thanh Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, tình hình các hoạt động doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt, vai trò của Sở Ngoại vụ đối với việc góp phần thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào tỉnh Đồng Nai. Tại đây, ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Giám đốc cùng với lãnh đạo các phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về hội nhập quốc tế, thúc đẩy ngoại giao kinh tế (lộ trình, biện pháp đẩy mạnh tham mưu ngoại giao kinh tế), công tác thông tin đối ngoại, quảng bá đầu tư, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, bản tin đối ngoại của tỉnh Đồng Nai, ...