Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 31/5/2024 tại thành phố Hội An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về triển khai dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” giai đoạn II (2021-2024) và tham vấn kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật trong giai đoạn tiếp theo tại 03 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Tham dự Hội nghị có bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng BQL Dự án, ông Patrick Kollars, Giám đốc Phòng Quản lý Tài trợ và Đấu thầu, bà Ritu Tariyal, Giám đốc Phòng Hàn gắn và Phát triển Hoà nhập - USAID, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện ACDC cùng với hơn 50 đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và người khuyết tật của 03 tỉnh trong vùng dự án.

Bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng BQL Dự án phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo báo cáo kết quả dự án, có 7.358 lượt người khuyết tật, người chăm sóc và đội ngũ cán bộ các cấp được hưởng lợi và tham gia từ các hoạt động của dự án. Dự án đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Xây dựng các mô hình nhà chờ, xe buýt tiếp cận, nhân rộng mô hình nhà trung chuyển; đào tạo hòa nhập và sống độc lập cho người khuyết tật; chăm sóc sức khỏe, khám và tư vấn sức khỏe sinh sản; tư vấn pháp luật miễn phí; hỗ trợ tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng; hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng, hoàn thiện các chính sách, nhất là một số chính sách liên quan trực tiếp đến người khuyết tật.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm về triển khai dự án tại 03 tỉnh và thảo luận kế hoạch triển khai các hoạt động dự án cụ thể để hỗ trợ người khuyết tật cho giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả.