Công tác đối ngoại trong đấu tranh phòng ngừa các hoạt động lợi dụng quan hệ dân tộc xuyên biên giới chống phá Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, quan hệ dân tộc xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, đấu tranh phòng ngừa hoạt động lợi dụng quan hệ dân tộc xuyên biên giới được xem là một trong những nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành trên địa bàn biên giới, trong đó công tác đối ngoại giữ vai trò tiên phong, nòng cốt.

Mùa hè đầy ý nghĩa của Lưu học sinh Lào tại tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam có quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo với Sê Koong và tỉnh Chămpasak, tỉnh bắt đầu tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành cho cán bộ, lưu học sinh Lào sang học tại tỉnh từ năm 2006 đến nay và đã có hàng ngàn cán bộ, lưu học sinh Lào được học tập, tốt nghiệp tại tỉnh về nước.

Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An

Từ ngày 17-18/6/2021, đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Kim, Phó Giám đốc Phụ trách Sở làm Trưởng đoàn, phối hợp với đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND thành phố Hội An làm việc với UBND xã Tân Hiệp, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và các ban, ngành, hội đoàn thể của xã Tân Hiệp.