Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào tăng 34,8% triệu USD

(Chinhphu.vn) - Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Lào có những bước tiến mới, kim ngạch thương mại hai chiều 7 tháng đầu năm 2021 đạt 764,5 triệu USD, tăng 34,8% triệu USD so với cùng kỳ năm 2020.

Từ ngày 01/7/2021, Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 chính thức có hiệu lực

Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 và từ ngày có hiệu lực sẽ thay thế Pháp lệnh 33/2007/PL-UBTVQH11 Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Quy định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ở khu vực biên giới, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức.

Tỉnh Quảng Nam phân bổ 100 tấn gạo cho tỉnh Xê Kông, Lào

Ngày 13/8/2021, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phân bổ 100 tấn gạo do Thủ tướng Chính phủ cấp cho nhân dân các bản biên giới giáp tỉnh Quảng Nam của tỉnh Xê Kông, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào gặp khó khăn trong trong thời gian tạm đóng biên giới và phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, nhân dân hai huyện biên giới Đắc Chưng (giáp huyện Nam Giang) và huyện biên giới Kà Lừm (giáp huyện Tây Giang) của tỉnh Xê Kông mỗi huyện được trao tặng 40 tấn gạo, 20 tấn gạo còn lại được trao tặng cho lực lượng chống dịch của tỉnh bạn. Toàn bộ số lượng gạo sẽ được vận chuyển và trao tặng tại cửa khẩu của các địa phương. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam là đơn vị chủ trì, triển khai việc vận chuyển và bàn giao gạo cho các đơn vị, địa phương liên quan.