Đoàn công tác tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc (ILV) đến thăm và làm việc tại tỉnh

Chiều ngày 02/6/2022, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc do ông Cho Dang Ho là Chủ tịch tổ chức ILV làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiếp và làm việc Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc

Chiều ngày 12/5/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đã có buổi tiếp xã giao và làm việc với Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc (KDVO) do ông Lee Su Deuk - Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiếp và làm việc tổ chức NPA/Na-uy

Sáng ngày 06/5/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đã có buổi tiếp xã giao và làm việc với tổ chức Norwegian People’s Aid (Viện trợ Nhân dân Na-uy - NPA) do ông Jan Erik Stoa, Giám đốc quốc gia làm Trưởng đoàn.

Trưởng đại diện tổ chức World Vision International (WVI) thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 15/3/2022, ông Trần Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếpvà làm việc với đoàn tổ chức WVI tại Việt Nam do ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Văn phòng Đại diện làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam thăm, làm việc với tổ chức Medipeace Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Trị

Từ ngày 12-13/3/2021, đoàn công tác của Sở Ngoại vụ do đồng chí Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, cùng với lãnh đạo các Sở Y tế và đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thăm và làm việc với tổ chức Medipeace - Một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc, có Văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Trị để thảo luận về nội dung thỏa thuận và kế hoạch hợp tác thực hiện dự án "Phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật" giai đoạn 2021 - 2023.

Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 21/6/2021), với mục tiêu tăng cường khả năng huy động, khai thác, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, mở rộng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam với các tổ chức, địa phương, lãnh thổ nước ngoài thông qua thúc đẩy các hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

UBND tỉnh tiếp và làm việc tổ chức World Vision International (WVI) - Tầm Nhìn Thế giới tại Việt Nam

Chiều ngày 01/4/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp và làm việc với tổ chức WVI tại Việt Nam do ông Dan Mtonga, Quyền Trưởng Văn phòng Đại diện làm Trưởng đoàn. Cùng dự tiếp có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.