Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày 09/01/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNgV về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số

Ngày 09/1/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 03/KH-SNgV về truyền thông chuyển đối số năm 2024

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Ngoại vụ

Ngày 12/01/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 07/QĐ-SNgV về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của cơ quan

Chính sách xin thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nhập cảnh Đức

Chính sách xin thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nhập cảnh Đức

Quyết định xét chọn đơn vị cung ứng và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy

Ngày 15/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 90/QĐ-SNgV về việc xét chọn đơn vị cung ứng và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy

Thông báo báo giá cung ứng và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy

Ngày 13/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ có Thông báo số 18/TB-SNgV về việc báo giá cung ứng và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy

Quyết định hủy thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 31/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 108/QĐ-SNgV về việc hủy thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 100/QĐ-SNgV về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 06/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 84/QĐ-SngV về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam
Dữ liệu đang được cập nhật...