Bộ Công an tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày 09/3/2023, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 113/KH-BCA-C04 về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy; ngày 06/6/2023

Triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 06 tại Sở Ngoại vụ

Ngày 29/6/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 718/SNgV-VP về việc triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 06 tại Sở Ngoại vụ

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Ngoại vụ

Quyết định công khai dự toán năm 2022

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ vừa ban hành Quyết định số 54/QĐ-SNgV ngày 23/9/2021 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở.

Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 ban hành quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố đầu mối đường dây liên hệ cho Người nước ngoài

Công bố đầu mối đường dây liên hệ cho Người nước ngoài

Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại

(Chinhphu.vn) – Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.
Dữ liệu đang được cập nhật...