Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 39 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
25/2023/QĐ-UBND 10/10/2023 Đang có hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 Đang có hiệu lực
Số:1805/QĐ-UBND 24/08/2023 Đang có hiệu lực
1805/QĐ-UBND 24/08/2023 Đang có hiệu lực
7868/KH-UBND 28/11/2022 Đang có hiệu lực
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Đang có hiệu lực
2006/QĐ-UBND 01/08/2022 Đang có hiệu lực
784/SNgV-VP 28/07/2022 Đang có hiệu lực
697/SNgV-VP 11/07/2022 Đang có hiệu lực
4146/UBND-TH 28/06/2022 Đang có hiệu lực