Số ký hiệu 7868/KH-UBND
Trích yếu THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 169/NQ-CP NGÀY 31/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 12-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021-2026
Lĩnh vực Người Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày có hiệu lực 28/11/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 169/NQ-CP NGÀY 31/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 12-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021-2026
Số ký hiệu: 7868/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/11/2022