Số ký hiệu 36-NQ/TW
Trích yếu CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Lĩnh vực Người Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 26/03/2004
Ngày có hiệu lực 26/03/2004
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Số ký hiệu: 36-NQ/TW
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/03/2004