Số ký hiệu 45-CT/TW
Trích yếu TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW NGÀY CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Lĩnh vực Người Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản pháp quy
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2015
Ngày có hiệu lực 19/05/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW NGÀY CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Số ký hiệu: 45-CT/TW
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/05/2015