Số ký hiệu 54/2015/QĐ-TTg
Trích yếu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-TTg NGÀY 28/02/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Lĩnh vực Lãnh sự
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản pháp quy
Người ký
Ngày ban hành 29/10/2015
Ngày có hiệu lực 29/10/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-TTg NGÀY 28/02/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số ký hiệu: 54/2015/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/10/2015

Văn bản liên quan